Skip to main content

Taburan Penduduk

Penduduk Mengikut Kaum 

JANTINA
MELAYU
CINA
INDIA

LAIN-LAIN

JUMLAH
Lelaki
2751
0
0
710
3461
Wanita
2723
0
0
379
3102
Kanak-Kanak (L)
723
0
0
80
803
Kanak-Kanak (P)
933
0
0
124
1057
JUMLAH
7130
0
0
1293
8423

Data sehingga 2011*

  • Hits: 306